Zekent

Mastigos - Mysterium, Radní

Description:

Krátce ostříhaný černovlasý muž. Vždy s vážnou tváří pracuje jako radní Consilia.

Dvojnásobný mistr, mysli a prostoru.

Bio:

Členem consilia je 6let. Snaží se spolu se svojí proboštkou prosazovat zájmy Mysteria na consiliu.

Zekent

Vše má svoji cenu wolfman