Tag: Radní

Results

  • Garm

    Před 10lety se stal Hiearchou a jeho pozice zůstáva stále neotřesena. O jeho životě mezi strážci kolují spíše dohady. Faktem ovšem je že výborně zachází s obouručním mečem a dokáže se změnit v živoucí stín. Jeho Proboštka je Lucy, kterou zabavil po …

  • Cicero

    On a jeho proboštka jsou jedinými členy Svobodného koncilu v Consiliu. Svobodný koncil získal pozici radního a legalizoval svůj pobyd na jižní moravě před 10lety. On sám je v consiliu 3 roky. Dvojnásobný mistr, Force a Prime. Titul od legaci: Primární …

  • Havranice

    Nemá žádného probošta, protože tvrdí že žádnej z těch spratků si to nezaslouží. Je více než 25let členem consilia a a po dobu 6 let působila i jako Hiearcha. Titul od Legacy: Shapeshifter Trojnásobný mistr: života, hmoty a ducha